Gå til hoved-indhold

Kontingent i BFID.

Kontakt formand eller kassereren hvis I er i tvivl om hvordan jeres forening bliver meldt ind samt spørgsmål om kontingent.

Formand:tw@bfid.dk
Kasserer: hn@bfid.dk

 

Kontingent for 2022 beregnes ud fra antal af spil der afholdes.

Herunder er det skema med beregning for kontingent.

½ års Kontingent  2022

½ årligt kontingent

7 dage om ugen

9100

6 dage om ugen

7800

5 dage om ugen

6500

4 dage om ugen

5200

3 dage om ugen

3900

2 dage om ugen

2600

1 dag om ugen

1300

Mindre end én gang om ugen

1000

Det er vigtigt at vi står sammen – sammen bliver vores stemmer til én STOR STEMME.

Fra BFIDs vedtægter:

MEDLEMSKAB

§ 3

Stk. 1. Som medlemmer kan optages foreninger, der driver bingo/ banko spil i henhold til og efter gældende lovgivning.

Stk. 2. Anmodning om optagelse i foreningen sker ved kontakt til foreningens formand. Bestyrelsen beslutter optagelse af nye medlemmer. Et afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Optagelse i foreningen træder i kraft efter betaling af kontingent. 

Stk. 4. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til formanden med virkning fra udgangen af indeværende kontingentperiode, dog senest 4 uger før.