Indmeldelse

Indmelding i BFID

OBS: Alle linjer skal være udfyldt.

Ovenstående forening ønsker at være medlem af Bankoforeningerne i Danmark, kaldet BFID.

Vi har læst og er indforstået med BFIDs vedtægter og formål (kan findes på hjemmesiden BFID. Dk)

Vi skal opfylde de krav der er til medlemskab og er indforstået med at vi først er medlem når der er betalt kontingent.

Kontingent betales halvårligt og beregnes ud fra hvor mange gange der spilles i vores forening.

Dette skal oplyses ved indmeldelse, hvis der sker ændring i antallet af spilledage skal dette oplyses senest 4 uger før årsskiftet, hvor det er muligt at få rettet sine spilledage.

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til formanden med virkning fra udgangen af indeværende kontingentperiode, dog senest 4 uger før.

BFID giver medlemmerne råd og vejledning i forhold til lovgivningen om afholdelse af spil i lukkede almennyttige foreninger.

BFID arbejder på at få tilpasset bekendtgørelsen for afholdelse af spil i lukkede foreninger og informere løbende alle medlemmer om ændringer i lovgivning, og om lovforslag som er til høring.

Hver forening får sit eget login til hjemmesiden, hvorpå der kan findes referater fra generalforsamlinger osv.

På Facebook findes der en lukket side, kun for medlemmer af BFID, denne kan bruges til information og dialog om forskellige ting, fordelen er at alle kan se hvad der svares. Hvis der ønskes adgang til denne gruppe skal navn på personen oplyses til bestyrelsen for BFID.

 

Når BFID har modtaget jeres ansøgning får du et kontonummer og så snart der betalt er du medlem.

Har du brug for yderligere oplysninger står formand og kassereren til rådighed.