At arbejde med at få synliggjort over for politikerne i hvad bingo og banko har af betydning for det sociale liv i Danmark og hvor stor betydning det har økonomisk for foreningslivet hvis støtten fra bingo og banko ikke kan fortsætte.

  • Få en klarhed over reglerne om hvad kravet til andre aktiviteter end bingo/banko er, hvilke krav der er til kontingent og i forholdet mellem medlem og forening.
  • Få ændret loven så man må spille bingo og banko uden at skulle have andre aktiviteter, naturligvis når de andre krav til lovgivning overholdes.
  • Få det afgiftsfrie beløb på 200kr. indeks reguleret eller hævet til det er det samme som varegevinster på 750kr.