Sammen bliver alle stemmer – til EN STOR stemme.
Vi vil blive hørt!

 

Når I melder jer ind i BFID er der følgende fordele:

·        I får information om lovforslag og andre relevante oplysninger som har betydning for foreninger som afholder lotteri.

·        I kommer med i et samarbejde om at kunne påvirke politikerne til at ændre på lovgivningen, en nødvendighed for vores fortsatte arbejde med at afholde bingo og banko som har stor betydning for rigtig mange mennesker som kommer til spil, men også stor betydning for de foreninger som afholder spillet og dermed kan støtte med deres overskud til f.eks. en fodboldklub eller anden almennyttigt formål.

·        I kan få forslag til vedtægter som er udarbejdet af en advokat med speciale i spil og  gældende lovgivning på området.

·        I kan få rådgivning om regler ved afholdelses af spil i almennyttige foreninger.

·        I kan få hjælp til at forstå bekendtgørelsen om almennyttige lotterier.

·        I kan få hjælp til hvordan din forening skal være registreret på virk.dk

·        I kan få hjælp til hvordan man kommer i gang med at betale afgiften af kontant - og varegevinster i forhold til loven.

Alene er vi små, men sammen vil vi blive hørt.

Der er brug for alle, store som små.

Tilmeld jer i dag og vær med til at bevare vores banko i Danmark.